Módosult a fémtörvény

Március 31.-én a fémtörvényhez tartozó végrehajtási rendelet módosult. A legfontosabb változás, hogy nem kell lefénymásolni a személyazonosító igazolványt, így a fémkereskedőkre rakodó teher valamelyest csökkent. További fontos változás, hogy a havi jelentésben újabb csökkenési, növekedési jogcímek jelentek meg. Ezeket az újításokat nekünk is át kell vezetnünk a programba. A jövő hét elején érkező nagyobb frissítés csomagban már ezek is benne lesznek.
A további részleteket alább olvashat, illetve a letöltések menüpont alatt is megtalálhatja .pdf formátumban a kormányrendeletet.

A Kormány 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló
314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 2. §
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. § (1) A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: R1.) 15. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A regisztrációs adónak a különös szabályok szerint történõ megállapítása, beszedése és ellenõrzése tekintetében
vámhatóságként elsõ fokú eljárásban
a) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Békéscsaba,
b) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tatabánya, valamint
c) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Szombathely
jár el.”
(2) Az R1. a következõ 21. §-sal egészül ki:
„21. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított 15. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.)
Korm. rendelet hatályba lépését köve tõen indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint
történõ megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”
2. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb biak ban: R2.) 4. § (8) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként
azokban az eljárásokban, ahol elsõ fokon
a) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Békéscsaba jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
b) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Tatabánya jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát, és
c) a Vám- és Pénzügyõri Hivatal Szombathely jár el, elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát,
jelöli ki.”
(2) Az R2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A 91/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 4. § (8) bekezdést a 91/2010. (III. 31.)
Korm. rendelet hatályba lépését köve tõen indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint
történõ megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”
3. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. ba) pont 8. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a pont a következõ 9–11. alpontokkal egészül ki:
[Összesítõ adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
ba) Növekedési jogcímek:]
„8. áttárolás másik telephelyrõl
9. összes bevételezés eladóktól telephely nélkül végzett tevékenység esetén
10. korrekciós növekedés
11. növekedés összesen”
(3) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklet II. bb) pont 7. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a pont a következõ 8–10. alpontokkal egészül ki:
[Összesítõ adatok vámtarifaszámonként:
b) Növekedés és csökkenés adatok
bb) Csökkenési jogcímek:]
„7. áttárolás másik telephelyre
8. összes kiadás vevõknek telephely fenntartása nélkül végzett tevékenység esetén
9. korrekciós csökkenés
10. csökkenés összesen”
(4) Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében a „10.” szövegrész helyébe
a „20.” szöveg, 3. melléklet III. f) pontjában az „adószáma” szövegrész helyébe az „adószáma/adóazonosítója” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló
2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. mellékletének VII. pontja.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Egy hozzászólás a(z) “Módosult a fémtörvény” bejegyzéshez

  1. Szégyen,és gyalázat,hogy magyar országon ,.rasszista törvényeket hoznak meg.Ilyen ez a fémtörvény is! Észre vételem szerint ez a törvény a cigányokról szol, és arról az állam jól meg tömje a zsebét.Ez a fémtörvény agyon van szabályozva,lassan minden méhtelepes jogászt kel,hogy alkalmazzon.150milliót vesztettem,amióta ez a fémtörvény bejött,.Nem beszélve arról,hogy a hivatalos emberek basztatása végett magas vérnyomástól szenvedek. Gyurcsány,MDF,Kuncze,FIDESZ,ezek a menő manók hozták meg.Orbán Viktor a mai napig küzd a bűnözőkel.Vagy inkább a cigányokkal,?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük