Változó adószabály: adótartalom levonása

Kedves FémNyilvántartó-használók,

Elkészült a 2012. január 1-től változó adószabályoknak megfelelő FémNyilvántartó, melyet december 29-én reggel egy ingyenes frissítéssel megkapnak. A bruttó összeget, a jogszabály által előírt 4%-nyi adótartalmat és az ezen felüli kifezetendő összeget a program feltünteti (magánszemélyek esetén) a vételi jegyen. A következő mintán a 2300 Ft-os bruttó árból 2210 Ft-ot kell az anyagot hozó magánszemélynek kifizetni és 92 Ft-ot kell emiatt hónap végén a NAV-nak átutalni.

——————-

——————-

A levont adók összesített utalásához segítséget nyújt Önöknek vagy a könyvelőknek a Jelentések menüpont / “Anyagbevételek utáni adóbefizetések” menüpontja. Ezt legjobb tudomásunk szerint egy összegben kell átutalni az államnak, nem emberenként összesítve. Lehetséges, hogy a havi levont adómennyiségekről is kell ANYK-s nyomtatványt kitölteni a fémkereskedőknek, de egyelőre nem érhető el számunkra a szükséges űrlap. Ezt későbbi frissítésekben tudjuk megoldani.

Az “adólevonós” programverzió tehát december 29-től elérhető, de 2011-es teljesítési dátumú vételi jegyeken még nem lesz nyoma.

Visszajelzéseiket, kérdéseiket a napokban elsősorban emailen várjuk – femnyilvantarto@gmail.com

 

Boldog új évet, sok örömöt és sikerest vállalkozást kíván,

Görög Márton és Szalai Zoltán

Magánszemély SZJA levonása, nyilvántartása

2012 január 1-től az SZJA törvény változásai miatt, a fémkereskedőknek a magánszemélyektől vásárolt fémkereskedelmi anyagok után személyi jövedelemadót szükséges fizetniük. A fizetendő adó mértéke fémkereskedelmi anyag értékének a 25%-nak a 16%-a, vagyis 4% lesz.

A nem fémkereskedelmi anyagok (papír, gumi, …) vásárlása után 600.000,-Ft ig lesz adómentes magánszemély részére. Ennek bevallása a magánszemély feladata! A kereskedőknek ezek vásárlása esetén nem kell levonni és megfizetni az adót.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ha egy vételijegyen szerepel fém és nem fém, akkor csak a fém után szükséges adót levonni és megfizetni.

Jelenleg nincsen külön fémkereskedőknek szánt ÁNYK jelentés, ezért nagy valószínűséggel a „1208” as nyomtatványon kell jelezni a fizetendő adót. Ezt a nyomtatványt minden hónapban el kell készíteni és az előző hónapban „szerzett” adót ezen szükséges egy összegben megvallani. Vagyis nem szükséges személyenként az adót megvallani, hanem elég egy összegben.

A FémNyilvántartó program a következő frissítéssel teljesíteni fogja az elvárásokat mind a Vételijegy részről, mind az SZJA kimutatások részéről.

Módosult adótörvény – SZJA változás

2011. november 29.-én megjelent a Magyar közlöny 140. száma, mely közölte a 2011. évi CLVI. törvényt  „Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról„. Ez a törvény a SZJA törvényt módosítja,illetve kiegészíti.

Az adóváltozások a fém és hulladékkereskedőket is érintik. A törvény 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy az SZJA törvényt a következő bekezdéssel kell kiegészíteni:

A magánszemély kifizetőtől – nem egyéni vállalkozóként – fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre – a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként – vallja be és fizeti meg. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

Vagyis magánszemélytől való fémhulladék felvásárlás esetén a kifizetendő összegből az összeg 25% a jövedelem és ennek a jövedelemnek kell venni a 16%-os adóját, majd ezt az összeget kell a fémkereskedőnek bevallani és kifizetni a NAV felé.

Például az1.000 Forintért felvásárolandó anyagnak a 25% -os jövedelme 250,- Ft és ennek 16%-os adója 40,- Ft. Vagyis az anyagért 960 forintot szükséges fizetni az eladónak az 1.000,-Ft helyett. A fennmaradó 40,- Forintot a fémkereskedőnek a következő hónapban adóként szükséges befizetni a NAV felé.

 

A törvény a nem fémhulladékokkal kereskedőket is érinti, de a nem fémhulladék után továbbra is a magánszemélynek kell megvallani a szerzett jövedelmet. A törvény kimondja, hogy 600.000,- Ft bevétel felett a magánszemélynek adóznia szükséges. Ennek törvényi része alább olvasható.

“(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezésektől függetlenül nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből – ide nem értve, ha a bevételt a magánszemély egyéni vállalkozóként szerzi meg -, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot.”

 

Ezekre a változásokra a FémNyilvántartó programot természetesen felkészítjük, mind vételijegy szinten mind kimutatások szinten!