A gyors engedélyeztetésért

Mindannyian tisztában vagyunk azzal a problémával, hogy amíg a nyilvántartó program nem áll a fémkereskedő rendelkezésére, addig nem kaphatja meg a fémkereskedelmi engedélyt. Sajnos az idő sürgeti Önöket és minket fejlesztőket is, mivel a fémtörvény rendelkezései a már működő cégek számára 2010.04.01-én hatályba lépnek. Szeretnénk türelmüket kérni, mivel teljesen kész programmal az elektronikus űrlapok megjelenéséig (a VP február végére ígéri) elvileg sem jelentkezhetünk, a napi-havi jelentés nélküli program viszont már napokon belül várható!

Milyen megoldással rendelkezünk a problémára?

Az alapprogramunkat, amely a nyilvántartást végzi (nem tartalmazza az automatikus generálású napi és havi jelentéseket) január hó utolsó hetében a VP-hez eljuttatjuk és kérjük a program engedélyeztetését. Így várhatóan február elején már a VP által elfogadott szoftvert tudunk adni. ( A szoftver ingyenesen letölthető és kipróbálható lesz! )

Miért nem a bővített programot kínáljuk?

A VPOP-nak csak február utolsó napjáig kell kiadni a napi, havi bejelentést tartalmazó formanyomtatványt. Ezért nem tartalmazza a programunk a bővített funkcionalitást. Illetve az alapprogram is tovább fog bővülni februárban.

Hogyan lesz elérhető a bővített változat, illetve az alapváltozat további részei?

A program frissítései az internetről letölthetőek, vagy ha a számítógép, amire a programot telepítettük rendelkezik Internet kapcsolattal, akkor a program automatikusan frissíti önmagát.

Melyek azok a funkcionalitások, amelyek az alapprogramból hiányozni fognak januárban?

• A környezeti jelentéseket tartalmazó modul.

• Egy-egy fémkereskedő egyéni igényeit kielégítő informatikai szolgáltatások

Hogyan lehet még február eleje előtt, olyan nyilatkozathoz hozzájutni, ami arról tanúskodik, hogy Önnek rendelkezésre áll egy nyilvántartó program?

Egy nyilatkozatot tudunk az Ön számára kiállítani, ami arról tanúskodik, hogy a program teljesíti a törvényi előírásokat és az Ön tulajdonát képezi. A nyilatkozat jelenleg még nem elérhető. Amennyiben érdekli ez a fajta megoldás, kérjük jelentkezzen!

„Iránytű a fémtörvényhez” című konferencia beszámoló II. rész

A konferencia következő előadója Dr. Vanner Gábor ezredes, VPOP jövedéki igazgatója volt. Az első mondatok között szerepelt, hogy ők ezt a szakmát még nem ismerik, meg kell tanulniuk, úgy mint a fémkereskedőknek a törvényi rendelkezéseket, így kérte a fémkereskedők megértését, és kívánta egy jó partneri kapcsolat kezdetét.

Pontokba szedve az alábbi témák kerültek elő:

 1. A Vám- és Pénzügyőrség felépítése: A hatóság egy 3 szintű rendészeti szerv. A hatóság dolgozói fegyverhordozási engedéllyel bírnak. Minden ellenőrzés alkalmával fegyveres felszereléssel fognak megjelenni, csak a konferenciák alkalmával jelennek meg civil ruhában. A legmagasabb szint a VPOP (országos parancsnokság), ők irányítják, koordinálják az alsóbb szinteket. A középső szint a regionális parancsnokság. Összesen 7 darab, ezek a szervek irányítják az alsóbb fokú szerveket, mint például a Regionális Ellenőrző Központokat (REK).
 2. Az engedély kérelem benyújtásának helye:
  • Az engedély iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes Vám- és Pénzügyőrség regionális ellenőrzési központjához kell benyújtani. A regionális ellenőrzési központok illetékességi területe a Vám- és Pénzügyőrség honlapján megtekinthető.
 3. Az engedélykérelem benyújtásának előzetes feltételei
  • Az engedélykérelem postai úton történő benyújtása esetén:
   1. A Vám- és Pénzügyőrség honlapjáról letöltött engedélykérelem nyomtatvány ÁNYK programmal történő kitöltése, és az illetékes regionális ellenőrzési központnak postai úton történő megküldése. (Ebben az esetben a vámazonosító (VPID) szám az engedélykérelem nyomtatványon szereplő adatok alapján kerül kiadásra.)
  • Az engedélykérelem Ügyfélkapun keresztül, elektronikusan történő benyújtása esetén:
   1. A vámhatóság által kiadott vámazonosító szám (VPID szám) megszerzése. Az igényléshez szükséges nyomtatvány a www.vam.gov.hu weboldalról elérhető.
   2. Amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik vele, az Ügyfélkapu regisztráció okmányirodában kérhető. A www.magyarorszag.hu címen elektronikusan is igényelhető, de ilyenkor is be kell menni az okmányirodába.
   3. Az Ügyfélkapu regisztrációt követően, ezen adatok alapján végzett vámhatósági regisztráció az Egységes Ügyfél Címtárban (EÜC).
 4. Az engedélyezési eljárás menete
  • Ideális esetben, ha minden feltételt rendben találnak, az engedélyezés 22 napig tart. A pontatlanságok, hibák miatt csúszhat, de legkésőbb a 68. napon az engedélyt kiadják.
  • Csak szakképzett munkaerő végezheti a kereskedelmet. A szükséges képesítés pontos listájáról ezidáig nem jelent meg semmilyen egyértelmű lista.
  • Az engedélyezési eljárás során a törvényben foglaltak betartását vizsgálják. Tehát például a telephely feltételeit (biztonságos tárolás, szakember van-e, nyilvántartás vezetését, tárolás módját, bank garanciát…)
  • A telephely működését szimbolizáló rajzot (technológia rajz) kell készíteni, hogy a VP munkatársai a telephelyen kiigazodjanak. Erre a rajzra ( nem kell professzionálisnak lennie, mindenki maga megrajzolhatja) az anyag útját kell ábrázolni attól a ponttól kezdve, ahogy beérkezik az anyag egészen addig, ahol a telephelyet elhagyja. A telephelyen levő gépekről is szükséges dokumentációt tárolni.
  • Továbbá az ezredes úr beszélt a pénzügyi garanciáról is. A pénzügyi garanciára vonatkozóakat a következőképpen számítják:
   • 5.000.000,-Ft telephelyenként, de maximum 25.000.000,-Ft
   • Ha a vállalkozás havi árbevétele nem éri el a 25 millió forintot és legalább 2 éve működnek, azoknak 1 millió forint.
   • Ha a vállalkozás havi árbevétele 25 millió alatt van és 2 évnél fiatalabb, akkor telephelyenként 2,5 millió forint, maximum 12,5 millió forint.
 5. Nyilvántartások vezetése
  • Az Excel-ben vezettet nyilvántartást nem fogadják el, mert nem teljesíti az elektronikus tárolás követelményeit. Az elfogadható, ha a nyilvántartás mintáját elkészítik (ilyenkor a nyilvántartás papíralapú lehet csak) és mellékletként beküldik. Ezt engedélyeztetés során hitelesítik.
  • A nyilvántartó program adattartalma az, ami a törvényben foglalva van.
  • Ha egy elektronikus nyilvántartást a VP elfogadott, akkor már csak egy egyszerűsített vizsgálat lesz
  • Az anyagkísérő okmányt háromféleképpen lehet vezetni.
  • Papír alapú vezetés. Ezeket a forma-nyomtatványokat a VP előállítja, és ez megvásárolható.
  • A nyilvántartó programból lehet előállítani. (Az általunk készített program e módon működik)
  • Papír alapú nyilvántartás és PC alapú anyagkísérő okmány előállítását biztosító program.
  • A programmal történő anyagkísérő okmány előállítása esetén a sorszámtartományt a VP-től levélben kell kérni. Igénylésnél egy egyszerű elektronikus levelet kell küldeni, amiben a fémkereskedő VPID száma és neve szerepel, illetve az, hogy mekkora sorszámtartományra van szükségünk.

„Iránytű a fémtörvényhez” című konferencia beszámoló I. rész

2010. 01. 14-én a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületének szervezésében, Budapesten a Bourbon házban megrendezésre került az „Iránytű a fémtörvényhez” című konferencia. A konferencián több százan képviseltették magukat a szakmából, így e rendezvény ezidáig a legtöbb szakmabelit mozgósította.
A konferencia háziasszonya Sárosi Eszter, a HOE elnöke volt, míg a levezetést Horváth Ferenc, a HOE  Vas- és Színesfém Szakosztályának vezetője vállalta.
A konferencián olyan szakemberek vettek részt a („másik oldalról”) törvénykezési, végrehajtási oldalról, mint Dr. Sepsi Tibor, a Miniszter Elnöki Hivatal főosztályvezetője, Dr. Vanner Gábor ezredes, főtanácsos, igazgató, VPOP jövedéki igazgatóság és Járja János alezredes, főtanácsos, megbízott főosztályvezető, VPOP Rendészeti Főosztály.
A konferenciát Horváth Ferenc nyitóbeszéde kezdte, melyben  a konferencia céljaként a fémtörvénnyel kapcsolatos kérdéseink, bizonytalanságok tisztázását jelölte meg.
A Szakosztály vezető kérte, hogy a VP és a szakma szorosan együttműködjön az illegális kereskedők  kiszűrésének érdekében, a törvényi visszaélések megakadályozásában,  valamint, hogy a konferencián konstruktívan vegyünk részt, továbbá kérte a hatóságot, hogy a kezdeti botladozásokra ne sújtsanak le olyan nagy szigorral és a törvényszegőkkel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel.

A rendezvényen a következő felszólaló Dr. Sepsi Tibor Úr, aki a törvénynek nagy részét előkészítette. Pontokban összefoglaljuk a fontosabb elhangzott információkat.

 • Megemlítette, hogy azért a MeH végezte a törvény gondozását, mert a többi tárca nem érezte magáénak a területet.
 • Említésre került, hogy a törvény létrehozása közben, milyen abszurditások is előfordultak, pl. :állami monopólium visszavezetése. Ehelyett az ismert törvényt kaptuk, amelyet az előadása során ő is elismerte, hogy nem a legjobb törvényi rendelkezés. Kiemelte, hogy ezt a törvény 5 párti konszenzussal fogadták el. Aki túl nehezen teljesíthetőnek érzi az új szabályozást, annak a saját képviselőjénél kellene ezt szóvá tenni – javasolta.
 • Továbbá a beszéde elején felhívta mindannyiunk figyelmét, hogy a törvény, rendelet sokkal nagyobb szigorral sújthatta volna a szakmát. A HOE segítségének köszönhetően a körülmények enyhültek. Például a 15 napos tárolásról 6 napra csökkent, a kaució mértékét sikerült csökkenteni a kiskereskedőknél, … .
 • Előnyként emelte ki, hogy nem kell már se telep engedély, se üzlet engedély, ezek helyett lett a fémkereskedelmi engedélyeztetés.
 • Véleménye szerint a két legnagyobb feladat, ami a fémkereskedőkre hárul, az a fémkereskedelmi anyagok 6 napos tárolási kötelezettsége, valamint a  napi jelentés a VPOP felé. (Nálunk a jelentés küldéssel nincs problémája, egy kattintással el tudja végezni).

A maradék rendelkezésre álló időben értelmezte a fémtörvény egyes paragrafusait.

10 érv, amiért minket válasszon

Összegyűjtöttünk 10 fontos érvet, melyek összefoglalják programunk előnyeit más termékekkel szemben. Kíváncsi, milyen kényelmi szolgáltatásai vannak kedvező áru programunknak? Olvassa el 10 pontunkat!

 1. A legegyszerűbb számítógépeken is működik

  Programunkhoz nem szükséges csúcskategóriás számítógépbe fektetnie, minden funkciót kihasználhat egyszerűbb konfigurációkon is. Míg egyes konkurens termékekhez 100.000 Ft-nál drágább számítógépet írnak elő 2GB memóriával, Önnek elég egy akár használt PC-t beszereznie töredékáron.

 2. Teljesíti a jogszabályi előírásokat

  A program elkészítésekor nem csak a nyilvántartást és űrlap-nyomtatást szabályzó jogszabályozást vettük figyelembe, hanem a kereskedőt érintő előírásokat is. Így figyelmeztet, ha egy művelet végrehajtása előtt értesíteni kell a hatóságot vagy lejárnak a tárolásra vonatkozó határidők.

 3. Egyszerű kezelés

  A program pár perc alatt kiismerhető, nem kíván semmilyen szakképzést, oktatást. Minden funkció kényelmesen billentyűzettel és egérrel is elérhető, ezáltal a gyors adatbevitel garantált.

 4. Ne vegyen többet, csak azt, amire szüksége van

  A program kifejezetten a kisebb hulladékgazdálkodó társaságoknak készült. Ha nem tervezi konténerek térképes nyomonkövetését, akkor minket válasszon!
  Csak azt tartalmazza az alap program, ami Önnek szükséges. Természetesen a program később bővíthető részmodulokkal.

 5. Készítse el és töltse fel jelentéseit olcsón, pillanatok alatt

  Ne fizessen havi több tízezret, hogy a napi, havi zárást elintézzék Ön helyett. Hagyja hogy a program intézze egy kattintással.Programunk erőssége, hogy a beépített bejelentő-modullal fáradság nélkül eleget tehet az előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek. A korábban betáplált adatok alapján automatikusan kitölti és interneten feltölti a szükséges űrlapokat vagy lehetőséget ad más gépen feltöltésükre, ha a nyilvántartást végző számítógépen nincs internet-kapcsolat. Programunk ezt mindennel együtt havi 10.000Ft-ért nyújtja Önnek.

 6. Mindennap elérhető támogatás

  Ha kérdése merül fel vagy elakad a program használatában, gyors segítségre van szüksége megsérült adatbázis visszatöltésekor, keressen minket bármikor! Email-en, telefonon vagy a helyszínen a lehető leggyorsabban igyekszünk segíteni.

 7. Folyamatos fejlesztés a vevői igények kielégítése érdekében

  Készen állunk a változó igények és változó jogi szabályozás követésére: programunk frissítései ingyenesen elérhetőek lesznek és egy gombnyomással frissíthetőek az új, bővített verziókra.

 8. Egyedi kéréseket is teljesítünk

  Forduljon hozzánk javaslataival, kéréseivel nyugodtan! Rugalmasságunk megengedi, hogy akár egyedi igényeket is kiszolgáljunk, így téve még kényelmesebbé, gyorsabbá és teljesebbé vállalkozása vezetését.

 9. Hulladékforgalom grafikus elemzése

  A program rendelkezésre bocsátja a statisztika és az elemzés eszköztárát. Kényelmesen lekérdezheti tetszőleges dátumközre  a raktáron lévő, illetve az eladott hulladékokat, az árfolyam-változásokat, melyről mind táblázatos, mind grafikonos formában kimutatást kap.

 10. Legkedvezőbb ár a piacon

  A program a kategóriájában a legolcsóbb. Tisztában vagyunk az új törvényre felkészülés jelentős költségeivel (banki garancia, …), ezért egyáltalán nem kérünk nagy összegű egyszeri díjat a program használatának megkezdéséhez, sőt ingyenes próbaidőt biztosítunk! Amennyiben olcsóbb programot + szolgáltatást talál, mint amit nyújtunk, akkor a különbözetet megfizetjük.

Üdvözöljük látogatóinkat!

A fémhulladék-kereskedelemmel foglalkozók biztosan tudják, hogy áprilistól változnak a kereskedelemmel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek. Ezekre a feladatokra alkalmas programunk, mellyel kényelmesen rögzítheti adatait, nyomtathat számlát, készíthet kimutatásokat magának, és jelentheti be pár gombnyomással a Vám és Pénzügyőrségnek a szükséges forgalmi adatokat.